De belangrijkste kenmerken van de Club Webware module WebBoekhouding

Module WebBoekhouding - Belangrijkste kenmerken

De belangrijkste kenmerken/functionaliteiten van de module WebBoekhouding zijn:

 • Grootboekschema
  • Grootboekrekeningen vrij in te delen.
  • Rubricering in grootboekgroepen en -subgroepen t.b.v. verkorte presentatie van balans en V&W-rekening.
  • Voorbeeldschema, inclusief standaardindeling in groepen en subgroepen, wordt al ingericht meegeleverd, maar kan volledig naar eigen inzicht worden aangepast.
  • Export naar Excel mogelijk.
 • Boekjaren
  • Meerdere open boekjaren tegelijk mogelijk, zodat u ook al in de toekomst kunt boeken terwijl uw huidige boekjaar nog niet is afgesloten.
  • Gebroken boekjaren mogelijk (bijv. van 1 nov. t/m 31 okt.).
 • Begroting
  • Per boekjaar mogelijk begroting te specificeren, zowel voor balansrekeningen als voor V&W-rekeningen.
  • Uitvoer op eigen overzicht en/of via balans of V&W-rekening.
  • Export naar Excel mogelijk.
 • Debiteuren / Crediteuren
  • Modellering via bestaande Club Webware "rollen"-concept, dus rollen "Debiteur" en "Crediteur" aanwezig.
  • Contact- en adresgegevens debiteuren/crediteuren worden dus via gewone leden-/relatieadministratie onderhouden.
  • Actueel inzicht in openstaande/betaalde posten.
  • Export naar Excel mogelijk.
 • Dagboeken:
  • Invoeren boekingen via dagboeken.
  • Zelf dagboeken aanmaken, in te delen in 5 soorten: bankboek, kasboek, verkoopboek, inkoopboek, memoriaal.
  • Standaard wordt bij installatie voor elk van de dagboeksoorten al een dagboek gedefinieerd.
 • Kostenplaatsen:
  • Zelf te definieren
  • Koppelen aan grootboekrekeningen, per grootboekrekening: kostenplaats niet van toepassing /  vaste kostenplaats / zelf te kiezen kostenplaats
 • Invoeren boekingen
  • Invoeren per dagboek.
   Afhankelijk van geselecteerd dagboek en betrokken grootboekrekening worden relevante rubrieken aangeboden. Zo is het bijv. bij boekingen in het Inkoopboek verplicht de bijbehorende crediteur te selecteren en een factuurnr. in te vullen.
  • Naar keuze automatische of handmatige boekstuknummering (= instelling per dagboek).
 • Diverse standaard overzichten
  • Grootboekmutaties, voor opgegeven periode en geselecteerde grootboekrekeningen.
  • Balans: beginbalans, proef-/saldibalans, eindbalans.
  • Winst-en-verliesrekening.
  • Begroting.
  • Alle overzichten kunnen naar keuze in printklare vorm worden aangemaakt of als Excel-exportbestand.
 • Afsluiten boekjaar
  • Eindsaldo's resultaatrekeningen worden bepaald t.b.v. de winst-en-verliesrekening en vervolgens automatisch naar een op te geven balansrekening geboekt, bijv. een rekening "Eigen vermogen".
  • Eindbalans wordt bepaald.
  • Volgend boekjaar wordt als "actueel open boekjaar" gemarkeerd.
 • Inlezen en afletteren elektronische bankafschriften (MT940 formaat, kan aangeleverd worden door de meeste NL banken)
Integratie met module WebFacturatie:
 • Facturatie
  • Uitgaande facturen worden aangemaakt via de module WebFacturatie, automatisch via contributieberekening of handmatig
  • Voor iedere contributiesoort wordt in de definitie aangegeven op welke grootboekrekening (en zonodig ook welke kostenplaats) aangemaakte vorderingen geboekt moeten worden.
  • Bij handmatig aanmaken van facturen in WebFacturatie wordt voor elke vordering (factuurregel) de bijbehorende grootboekrekening aangegeven.
 • Zodra facturen in module WebFacturatie "definitief" gemaakt worden, worden ze automatisch geboekt in een dagboek van het type "Verkoopboek" in de module WebBoekhouding
 • Binnengekomen betalingen die in de module WebBoekhouding via een kas- of bankboek worden geboekt, worden ook geregistreerd in de module WebFacturatie. Van daaruit kunnen namelijk zonodig betalingsherinneringen worden verstuurd, evt. zelfs per email.
 • Automatische incasso
  • Bij aanmaken incassobestand vanuit module WebFacturatie wordt voor iedere betrokken factuur automatisch in de module WebBoekhouding een boeking gedaan op een tussenrekening "Incasso onderweg".
   Deze kan later via het Bankboek worden tegengeboekt als het geld werkelijk is bijgeschreven.
Datum Titel
18-10-2016 Demoavond AllUnited
Lees meer...
21-01-2016 Nieuwe module voor vrijwilligers-/takenplanning
Lees meer...
Club Webware
Postadres
Erasmusweg 19
2202 CA Noordwijk aan Zee
Bezoekadres
Koningin Astrid boulevard 23
2202 BJ Noordwijk aan Zee
tel. 06 - 19953201
email:

K.v.K. nr. 27320922, BTW nr. NL8195.87.850.B01
© 2012 - Club Webware  |  Design: Frappant

Ogenblik a.u.b. ...