De belangrijkste kenmerken van de Club Webware module WebFacturatie

Module WebFacturatie - Belangrijkste kenmerken

De belangrijkste kenmerken/functionaliteiten van de module WebFacturatie zijn:

 • Definitie tarieven
  • eenmalige bedragen mogelijk (bijv. inschrijfgeld)
  • terugkerende bedragen mogelijk (bijv. jaarcontributie)
  • afwijkend bedrag hoofdlid / gezinsleden mogelijk
  • leeftijdsgebonden bedragen mogelijk
   systeem zoekt zelf op basis van geboortedatum uit in welk tarief een lid/relatie valt
  • negatieve bedragen (kortingen) mogelijk
  • koppeling aan gebruikersgroep/rol (op wie is deze contributiesoort van toepassing -- wie moet dit betalen?)
  • specificeren BTW-tarief mogelijk
  • betaalperiode: jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal, per maand of afhankelijk van persoonlijke voorkeur betrokken relaties
  • regeling tussentijdse aanmelding, betalen naar rato
 • Contributieberekening a.d.h.v. gedefinieerde tarieven:
  • per peildatum
  • vanuit 3 invalshoeken:
   • via tarieven
   • via lid-/relatiegroepen
   • voor losse relaties
  • wel/niet meteen facturen genereren
 • Facturatie
  • automatisch vanuit (contributie)berekening
  • maar ook handmatig facturen aanmaken
  • eerst conceptfacturen en na controle en/of handmatige aanvulling pas definitief
  • bij  definitief maken ook meteen doorboeken naar de boekhouding (indien ook module WebBoekhouding aanwezig is)
  • gezinsfacturen maken
   door bij lid/-relatiebeheer gezinsrelaties aan te geven, kunnen de vorderingen voor meerdere personen binnen een gezin op één factuur verzameld worden
  • evt. BTW vermelden op de factuur
  • facturen printen of per email versturen
  • factuurlayout tot op zekere hoogte aanpasbaar
  • aanmaningen printene of per email versturen
  • onderschrift, bijv. betaalinstructie, op facturen mogelijk, evt. verschillend voor incasso en bankoverschrijving
  • acceptgiro's printen
  • factuurgegevens exporteren naar Excel
  • altijd zicht op openstaande posten
 • Betalingen registreren
  • Incassobestand (ClieOp3-formaat voor oude NL incasso, PAIN-formaat voor nieuwe SEPA Euro-incasso) aanmaken voor automatisch innen van factuurbedragen
   • betaling wordt meteen geregistreerd (en evt. doorgeboekt naar de boekhouding)
   • terugboeken / storneren uiteraard mogelijk
   • ook ingeval van oude ClieOp3-formaat al mogelijk op basis van IBAN i.p.v. nationaal bankrekeningnummer
  • Handmatig registreren van (deel)betalingen
Datum Titel
18-10-2016 Demoavond AllUnited
Lees meer...
21-01-2016 Nieuwe module voor vrijwilligers-/takenplanning
Lees meer...
Club Webware
Postadres
Erasmusweg 19
2202 CA Noordwijk aan Zee
Bezoekadres
Koningin Astrid boulevard 23
2202 BJ Noordwijk aan Zee
tel. 06 - 19953201
email:

K.v.K. nr. 27320922, BTW nr. NL8195.87.850.B01
© 2012 - Club Webware  |  Design: Frappant

Ogenblik a.u.b. ...