Met de module WebSyncKNWV is het mogelijk uw ledenmutaties digitaal uit te wisselen met het Watersportverbond (KNWV).

Modules - WebSyncKNWV

Uitwisselen ledenmutaties Watersportverbond (KNWV)

LET OP: Deze module is momenteel nog in ontwikkeling!

Met de module WebSyncKNWV is het mogelijk uw ledenmutaties digitaal uit te wisselen met het Watersportverbond, de KNWV. Voor het aanleveren van mutaties wordt de interface gebruikt die door het Watersportverbond  beschikbaar wordt gesteld.

Club Webware maakt voor u een Watersportverbond-specifiek mutatiebestand aan met daarin alle wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste keer dat het bestand is aangemaakt. Dit zijn wijzigingen in de zin van:

  • Nieuwe leden
  • Wijzigingen lidgegevens
  • Opzeggingen leden
  • Overleden leden

Het bestand wordt vervolgens naar het Watersportverbond gestuurd voor verwerking.

Na de verwerking vindt terugkoppeling plaats vanuit het Watersportverbond naar de ledenadministratie van de vereniging in de vorm van een retourbestand. Dit retourbestand kan weer door Club Webware worden ingelezen, waarbij o.a. de toegekende bondsnummers van de nieuwe leden worden ingelezen in het systeem.

Het zal duidelijk zijn dat deze manier van gegevensuitwisseling een stuk efficiënter gaat dan de papieren uitwisseling. Dit geldt niet alleen voor het Watersportverbond, dat alle formulieren dan niet handmatig hoeft in te voeren, maar zeer zeker ook voor uw vereniging zelf. Wijzigingen worden eenmalig ingevoerd in Club Webware en doorgegeven via het mutatiebestand. U hoeft ze dus niet ook nog eens apart in te voeren op de Watersportverbond-website.


WebSyncKNWV is een aanvullende module op de Club Webware basismodule WebBasis. Hierdoor werkt u altijd met de meest recente ledengegevens van waaruit u met WebSyncKNWV eenvoudig de juiste gegevensbestanden genereert voor het doorgeven van ledenmutaties aan het Watersportverbond (KNWV). Daarnaast maakt WebBasis het mogelijk om uw leden online hun gegevens te laten raadplegen, controleren en zonodig te wijzigen. Eenvoudig en efficiënt. 

Datum Titel
18-10-2016 Demoavond AllUnited
Lees meer...
21-01-2016 Nieuwe module voor vrijwilligers-/takenplanning
Lees meer...
Club Webware
Postadres
Erasmusweg 19
2202 CA Noordwijk aan Zee
Bezoekadres
Koningin Astrid boulevard 23
2202 BJ Noordwijk aan Zee
tel. 06 - 19953201
email:

K.v.K. nr. 27320922, BTW nr. NL8195.87.850.B01
© 2012 - Club Webware  |  Design: Frappant

Ogenblik a.u.b. ...