Met de module WebSyncAtletiek is het mogelijk uw ledenmutaties digitaal uit te wisselen met de Atletiekunie

Modules - WebSyncAtletiek

Uitwisselen ledenmutaties met Atletiekunie

Club Webware heeft een convenant gesloten met de Atletiekunie om mutaties in lidgegevens digitaal te kunnen uitwisselen met de administratie van de Atletiekunie. Hiervoor is de module WebSyncAtletiek ontwikkeld.

Club Webware houdt voor u bij welke wijzigingen zijn aangebracht sinds de laatste keer dat u hebt gecommuniceerd met de sportbond. Dit zijn bijv. wijzigingen in de zin van:

  • Aanmeldingen nieuwe leden
  • Wijzigingen in gegevens van bestaande leden
  • Opzeggingen van leden

Ook kunt u een complete en actuele ledenlijst opvragen bij de sportbond en deze in Club Webware inhoudelijk vergelijken met uw eigen administratie.

Digitale communicatie gaat via het over-en-weer versturen van "berichten":
Voor elke ledenmutatie in Club Webware wordt een bericht verstuurd naar de bond. Als het bericht na diverse controles is aangekomen bij de bond wordt het daar verwerkt, waarna de bond een antwoordbericht terugstuurt. Na ontvangst daarvan zal Club Webware de inhoud van het antwoordbericht weer automatisch in de ledenadministratie verwerken.

Onderweg van vereniging naar de bond worden verschillende technische en functionele controles doorlopen, waardoor een mutatie goed- of afgekeurd kan worden. De bond kan een mutatie bijv. afkeuren om diverse redenen, bijv. omdat verplichte gegevens ontbreken.

Het zal duidelijk zijn dat deze digitale manier van gegevensuitwisseling een stuk efficiënter gaat en minder foutgevoelig is dan een papieren of handmatige uitwisseling. Wijzigingen in lidgegevens worden eenmalig ingevoerd in Club Webware en digitaal doorgegeven aan de Atletiekunie via de Club Webware module WebSyncAtletiek.

LET OP: De Atletiekunie hecht grote waarde aan de kwaliteit van de aangeleverde adressen van bondsleden en stelt daarom gebruik van een automatische adresaanvulling/-controle verplicht. Op basis van postcode/huisnummer-combinatie wordt dan het bijbehorende adres opgezocht/aangevuld, waarmee schrijffouten in adressen e.d. voorkomen worden.


Om die aanvulling cq. controle mogelijk te maken is gebruik van de module WebPostcodeCheck, en daarmee een abonnement op de externe Pro6PP adresvalidatiedienst, noodzakelijk. Die abonnementskosten komen bij de jaarlijkse kosten voor het gebruik van Club Webware zelf. 
Het Pro6PP-abonnement loopt via Club Webware en is daardoor voordeliger dan wanneer u een los abonnement op deze dienst zou afsluiten.

 


WebSyncAtletiek is een aanvullende module op de Club Webware basismodule WebBasis. Hierdoor werkt u altijd met de meest recente ledengegevens van waaruit u met WebSyncAtletiek eenvoudig digitaal ledengegevens uitwisselt met de Atletiekunie. Daarnaast maakt WebBasis het mogelijk om uw leden online hun gegevens te laten raadplegen, controleren en zonodig te wijzigen. Eenvoudig en efficiënt. 

Datum Titel
18-10-2016 Demoavond AllUnited
Lees meer...
21-01-2016 Nieuwe module voor vrijwilligers-/takenplanning
Lees meer...
Club Webware
Postadres
Erasmusweg 19
2202 CA Noordwijk aan Zee
Bezoekadres
Koningin Astrid boulevard 23
2202 BJ Noordwijk aan Zee
tel. 06 - 19953201
email:

K.v.K. nr. 27320922, BTW nr. NL8195.87.850.B01
© 2012 - Club Webware  |  Design: Frappant

Ogenblik a.u.b. ...