Met de module WebSyncKNLTB is het mogelijk uw ledenmutaties digitaal uit te wisselen met de KNLTB.

Modules - WebSyncKNLTB

Uitwisselen ledenmutaties KNLTB

Met de module WebSyncKNLTB is het mogelijk uw ledenmutaties digitaal uit te wisselen met de tennisbond, de KNLTB. Voor het aanleveren van mutaties wordt de 'open interface' gebruikt die door de KNLTB beschikbaar wordt gesteld.

Club Webware maakt voor u een mutatiebestand aan met daarin alle wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste keer dat het bestand is aangemaakt. Dit zijn wijzigingen in de zin van:

  • Nieuwe leden
  • Wijzigingen lidgegevens
  • Opzeggingen leden

Het bestand wordt vervolgens naar de KNLTB gestuurd voor verwerking.

Na de verwerking vindt terugkoppeling plaats vanuit de KNLTB naar de ledenadministratie van de vereniging in de vorm van een verwerkingsverslag en een retourbestand. Dit retourbestand kan weer door Club Webware worden ingelezen, waarbij o.a. de toegekende bondsnummers van de nieuwe leden worden ingelezen in het systeem.

Het zal duidelijk zijn dat deze manier van gegevensuitwisseling een stuk efficiënter gaat dan de papieren uitwisseling. Dit geldt niet alleen voor de KNLTB, die alle formulieren dan niet handmatig hoeft in te voeren, maar zeer zeker ook voor uw vereniging zelf. Wijzigingen worden eenmalig ingevoerd in Club Webware en doorgegeven via het mutatiebestand. U hoeft ze dus niet ook nog eens apart in te voeren op het KNLTB-extranet.

Importeren huidig ledenbestand

Naast uitwisseling ledenmutaties is ook een KNLTB-importfunctie beschikbaar. Op het besloten extranet van de KNLTB-website kunt u, als bevoegde clubfunctionaris, het actuele ledenbestand downloaden. Daarna kunt u het betreffende bestand importeren in Club Webware.

Op deze manier kunt u als tennisvereniging een "vliegende start" maken bij aanschaf van Club Webware: u begint met een leeg ledenbestand, importeert de gegevens van het KNLTB-extranet en... uw administratie is compleet, up-to-date en actief.


WebSyncKNLTB is een aanvullende module op de Club Webware basismodule WebBasis. Hierdoor werkt u altijd met de meest recente ledengegevens van waaruit u met WebSyncKNLTB eenvoudig de juiste gegevensbestanden genereert voor het doorgeven van ledenmutaties aan de KNLTB. Daarnaast maakt WebBasis het mogelijk om uw leden online hun gegevens te laten raadplegen, controleren en zonodig te wijzigen. Eenvoudig en efficiënt. 

Datum Titel
18-10-2016 Demoavond AllUnited
Lees meer...
21-01-2016 Nieuwe module voor vrijwilligers-/takenplanning
Lees meer...
Club Webware
Postadres
Erasmusweg 19
2202 CA Noordwijk aan Zee
Bezoekadres
Koningin Astrid boulevard 23
2202 BJ Noordwijk aan Zee
tel. 06 - 19953201
email:

K.v.K. nr. 27320922, BTW nr. NL8195.87.850.B01
© 2012 - Club Webware  |  Design: Frappant

Ogenblik a.u.b. ...