Contributieberekening en -facturatie op basis van uw actuele relatiebestand, met de module WebFacturatie. Ook aanmaak handmatige facturen en aanmaak SEPA-incassobestanden is mogelijk.

Modules - WebFacturatie

Contributieberekening

De module WebFacturatie maakt gebruik van de in de leden-/relatie-administratie toegekende lid- of gebruikersgroepen (bijv. Lid, Studentlid, Erelid, etc.).
Hieraan worden één of meerdere tariefsoorten gekoppeld. Zo kan elke club diverse financiële verplichtingen aan de leden opleggen zoals inschrijfgelden, jaarcontributie(s), wedstrijdgelden, enz.

Deze financiële verplichtingen zijn soms leeftijdsgebonden en het is mogelijk de tarieven per leeftijdsgroep te specificeren. Het systeem zoekt dan bij het berekenen van de te vorderen bedragen zelf, aan de hand van de geboortedatum, uit in welke leeftijdsgroep ieder lid valt en hoeveel hij/zij dus dient te betalen.

Facturatie

De module WebFacturatie kent ook een onderdeel facturatie, inclusief een registratie van betalingen en nog openstaande posten en het aanmaken van incassobestanden (PAIN-formaat voor SEPA Euro-incasso) voor het automatisch innen van de factuurbedragen.

Facturen kunnen automatisch worden gegenereerd als onderdeel van een (contributie)berekening, maar kunnen ook handmatig worden aangemaakt. Dit laatste is handig als u facturen wilt versturen die niet afhankelijk zijn van een voorgedefinieerde tariefsoort, bijv. aan een sponsor in het kader van een specifiek voor die sponsor geldend sponsorcontract.

Verder is het mogelijk (contributie)vorderingen voor meerdere leden, bijv. gezinsleden, op één factuur te combineren. Voor de gezinsleden geeft u dan aan wie financieel verantwoordelijk is en dus de facturen moet ontvangen.

Facturen kunnen direct vanuit het systeem worden afgedrukt of, als het e-mailadres van de debiteur in Club Webware bekend is, zelfs per email naar de debiteur worden verstuurd.
Ook kunnen de factuurgegevens desgewenst worden geëxporteerd naar bijv. Microsoft Excel om op een andere manier verwerkt te worden.

Functionaliteiten

Nieuwsgierig naar de functionaliteiten van deze module? Kijk hier voor een overzicht en informeer naar de mogelijkheden voor een 'preview'.


WebFacturatie is een aanvullende module op de Club Webware basismodule WebBasis. Hierdoor werkt u altijd met de meest recente ledengegevens van waaruit u met WebFacturatie eenvoudig o.a. de juiste facturen aanmaakt en verstuurt naar de juiste adressen. Daarnaast maakt WebBasis het mogelijk om uw leden online hun gegevens te laten raadplegen, controleren en zo nodig te wijzigen. Eenvoudig en efficiënt. 

Datum Titel
18-10-2016 Demoavond AllUnited
Lees meer...
21-01-2016 Nieuwe module voor vrijwilligers-/takenplanning
Lees meer...
Club Webware
Postadres
Erasmusweg 19
2202 CA Noordwijk aan Zee
Bezoekadres
Koningin Astrid boulevard 23
2202 BJ Noordwijk aan Zee
tel. 06 - 19953201
email:

K.v.K. nr. 27320922, BTW nr. NL8195.87.850.B01
© 2012 - Club Webware  |  Design: Frappant

Ogenblik a.u.b. ...